Xe đạp tập MT-5808

Xe đạp tập MT-5808

Kích thước tổng thể:

12000 x 500 x 1140 mm

Trọng lượng: 53 Kg