MX-20 Khung gánh tạ có trợ lực

Kích thước 2500*1730*2390(mm)

Mã sản phẩm MX-020

Màu sắc sản phẩm Xám bạc