MX-017 Máy tập nhóm bắp chuối

Kích thước 1180*1080*1900(mm)

Mã sản phẩm MX-017

Màu sắc sản phẩm Xám bạc