MX-016A Máy đạp Mông

Kích thước 1900*960*2000(mm)

Mã sản phẩm MX-016A

Màu sắc sản phẩm Xám bạc