MX-016 Máy tập chân đa năng

Kích thước 970*1300*1540(mm)

Mã sản phẩm MX-016

Màu sắc sản phẩm Xám bạc