MX-015 Máy đạp đùi

Kích thước 1760*1060*1530(mm)

Mã sản phẩm MX-015

Màu sắc sản phẩm Xám bạc