MX-014 Máy đá đùi trước

Kích thước 1120*1150*1540(mm)

Mã sản phẩm MX-014

Màu sắc sản phẩm Xám bạc