MX-013A Máy nằm móc đùi

Kích thước 1120*1120*1540(mm)

Mã sản phẩm MX-013A

Màu sắc sản phẩm Xám bạc