MX-006 Máy tập tay trước

Kích thước 1470*880*1540(mm)

Mã sản phẩm MX-006

Màu sắc sản phẩm Xám bạc