MX-005A Vai đôi hẹp

Kích thước 1000*1400*2250(mm)

Mã sản phẩm MX-005A

Màu sắc sản phẩm Xám bạc