MX-005 Máy tập vai đôi

Kích thước 3500*610*2430(mm)

Mã sản phẩm MX-005

Màu sắc sản phẩm Xám bạc