MX-004 Máy tập lưng hẹp (Xô Ngồi)

Kích thước 1550*1000*1580(mm)

Mã sản phẩm MX-004

Màu sắc sản phẩm Xám bạc