MX-003 Máy đẩy Vai

Kích thước 1800*1400*1500(mm)

Mã sản phẩm MX-003

Màu sắc sản phẩm Xám bạc