MX-002 Máy ép ngực vuông

Kích thước 1410*1170*1540(mm)

Mã sản phẩm MX-002

Màu sắc sản phẩm Xám bạc