MX-001 Máy đẩy Ngực

Kích thước 1530*1500*1640(mm)

Mã sản phẩm MX-001

Màu sắc sản phẩm Xám bạc