ML-014 Máy đá đùi trước

13.100.000

Chiều dài: 1444mm

Chiều rộng: 1137mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 230kg

Trọng lượng tạ: 100kg