ML-006 Máy tập lưng dưới

13.100.000

Chiều dài: 1321mm

Chiều rộng: 911mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 250kg

Trọng lượng tạ: Max 100kg