ML-003 Máy ép ngực rộng

13.100.000

Chiều dài: 1630mm

Chiều rộng: 1210mm

Chiều cao: 2093mm

Trọng lượng máy: 260kg

Trọng lượng tạ: 100kg