ML-001 Máy đẩy ngực

13.100.000

Chiều dài: 1371mm

Chiều rộng: 1309mm

Chiều cao: 1653mm

Trọng lượng máy: 220kg

Trọng lượng tạ: 100kg