Máy chạy bộ cao cấp Nordictrack T 8.5S

Màn hình: Cảm ứng tương tác HD 10IN
Độ dốc tự động: 12%
Động cơ phản ứng thông minh 3.5CHP
Cảm ứng một chạm
Với 50 bài tập được cài đặt sẵn
Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360