MA-14 Khung gánh tạ đa năng không trợ lực

Kích thước (Cm): 224 x 200 x 247

Trọng lượng: 280 Kg