MA 13 – Máy tập xô chữ T

Kích thước (Cm): 179 x 95 x 118

Trọng lượng máy: 109 Kg