MA 11 – Máy đá đùi trước

Thông tin chi tiết:
MA 11 – Máy đá đùi trước
Nhà nhập khẩu: Thể thao 360
Xuất xứ: USA – Taiwan – China
Mã sản phẩm: MA-11
Bảo hành: 12 tháng