LY-59 Giàn tạ 5 mặt

Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360
Xuất xứ: USA – Taiwan – China
Mã sản phẩm: LY-059
Trọng lượng khối tạ: 460 kg
Trọng lượng thực: 759.5 kg (Bao gồm tạ)
Trọng lượng thùng: 872 kg (Bao gồm tạ)
Kích thước: 5990mm × 2310mm × 2320mm
Đóng gói: Thùng gỗ