IT9532 – Máy gập lưng

Kích thước 1233*1188*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9532

Màu sắc sản phẩm Xám bạc