IT9521 – Máy nằm móc đùi

Kích thước 1475*1200*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9521

Màu sắc sản phẩm Xám bạc