IT9519 – Máy tập Lưng hẹp ( Xô ngồi )

Kích thước 1443*1146*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9519

Màu sắc sản phẩm Xám bạc