IT9517 – Máy nhấn tay sau

Kích thước 1694*1234*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9517

Màu sắc sản phẩm Xám bạc