IT9514 – Máy tập Bụng

Kích thước 1346*1148*1581(mm)

Mã sản phẩm IT 9514

Màu sắc sản phẩm Xám bạc