IT9512 – Máy đẩy Vai

Kích thước 1560*1443*1510(mm)

Mã sản phẩm IT 9512

Màu sắc sản phẩm Xám bạc