IT9510 – Máy đạp đùi

Kích thước 1800*1200*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9510

Màu sắc sản phẩm Xám bạc