IT9508 – Máy banh đùi ngoài

Kích thước 1555*900*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9508

Màu sắc sản phẩm Xám bạc