IT9506 – Máy ngồi móc đùi sau

Kích thước 1475*1200*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9506

Màu sắc sản phẩm Xám bạc