IT9505 – Máy đá đùi trước

Kích thước 1536*1186*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9505

Màu sắc sản phẩm Xám bạc