IT9504 – Máy ép Ngực

Kích thước 1460*1360*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9504

Màu sắc sản phẩm Xám bạc