IT9503 – Máy tập tay trước

Kích thước 1295*1208*1506(mm)

Mã sản phẩm IT 9503

Màu sắc sản phẩm Xám bạc