IT9502 – Máy kéo xô ngắn

Kích thước 1437*1380*1889(mm)

Mã sản phẩm IT 9502

Màu sắc sản phẩm Xám bạc