H041 – Giá để tạ đĩa

Tổng trọng lượng cả thùng: 32kg
Trọng lượng thiết bị: 29kg
Kích thước lắp đặt: 780x780x1100mm
Kích thước thùng: 1000x930x300mm