H040 – Ghế tập tay trước

Tổng trọng lượng cả thùng: 47kg
Trọng lượng thiết bị: 41kg
Kích thước lắp đặt: 900x700x900mm
Kích thước thùng: 1150x990x340mm