H039A – Giá để thanh đòn tạ

H039A – Giá để thanh đòn tạ

Màu khung đôi: bạc + vecni

Ống 1: ống oval, 60x120mm T2.5

Trọng lượng thực: 40.9kg

Trọng lượng bao bì: 48.5kg

Kích thước: 660mmx980mmx1320mm

Đóng gói: thùng carton