H039 Giá để thanh đòn tạ

H039 – Giá để thanh đòn tạ

Màu khung đôi: bạc + vecni

Ống 1: ống oval, 60x120mm T2.5

Trọng lượng thực: 44.48kg

Trọng lượng bao bì: 48.5kg

Kích thước: 1165mmx816mmx1420mm

Đóng gói: thùng carton