H037 – Ghế đa năng có điều chỉnh

Tổng trọng lượng cả thùng: 44kg
Trọng lượng thiết bị: 40kg
Kích thước lắp đặt: 1350x830x420mm
Kích thước thùng: 1510x480x330mm