H036 – Ghế đẩy tạ nằm, tập tạ tay

Tổng trọng lượng cả thùng: 32kg
Trọng lượng thiết bị: 27kg
Kích thước lắp đặt: 1350x690x430mm
Kích thước thùng: 1510x480x330mm
Đóng gói: thùng carton