H035 – Ghế tập cơ bụng

Tổng trọng lượng cả thùng: 53kg
Trọng lượng thiết bị: 45kg
Kích thước lắp đặt: 1740x630x1040mm
Kích thước thùng: 2000x820x280mm
Đóng gói: Thùng carton