H034 – Ghế gập bụng dưới có điều chỉnh

Tổng trọng lượng cả thùng: 58kg
Trọng lượng thiết bị: 49kg
Kích thước lắp đặt: 1740x620x1300mm
Kích thước thùng: 2000x820x280mm