H033 – Máy tập căng cơ

Tổng trọng lượng cả thùng: 34kg
Trọng lượng thiết bị: 28kg
Kích thước lắp đặt: 1320x490x970mm
Kích thước thùng: 1240x600x580mm