H022A – Khung gánh tạ nghiêng 45 độ

Kích thước sản phẩm:
(L)2400*(W)1600*(H)1520mm
Trọng lượng sản phẩm: 165kgs
Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360