Dây cáp máy tập gym DC-19

Thông tin chi tiết:
Chiều dài: Không giới hạn
Hình thức: Cáp thép bọc nhựa màu đen
Nhà nhập khẩu: Thể Thao 360