A9-09 Máy gập lưng

Kích thước ( Cm ): 108 x 126 x 150

Trọng lượng máy: 255 Kg