A9-07 Máy tập tay sau

Kích thước ( Cm ): 102 x 144 x 150

Trọng lượng máy: 260 Kg